Istuminen ja muu paikallaanolo täyttävät suomalaisten päivän