Menu
 1. Etusivu
 2. Fillari-lehti
  1. Aikataulut
  2. Toimitus
  3. Vanhat numerot
   1. Fillari-lehti 7 2021
   2. Fillari-lehti 6 2021
   3. Fillari-lehti 5 2021
   4. Fillari-lehti 4 2021
   5. Fillari-lehti 3 2021
   6. Fillari-lehti 2 2021
   7. Fillari-lehti 1 2021
   8. Fillari-lehti 7 2020
   9. Fillari-lehti 6 2020
   10. Fillari-lehti 5 2020
   11. Fillari-lehti 3-4 2020
   12. Fillari-lehti 2 2020
   13. Fillari-lehti 1 2020
   14. Fillari-lehti 7 2019
   15. Fillari-lehti 6 2019
   16. Fillari-lehti 5 2019
   17. Fillari-lehti 4 2019
   18. Fillari-lehti 3 2019
   19. Fillari-lehti 2 2019
   20. Fillari-lehti 1 2019
   21. Fillari-lehti 7 2018
   22. Fillari-lehti 6 2018
   23. Fillari-lehti 5 2018
   24. Fillari-lehti 4 2018
   25. Fillari-lehti 3 2018
   26. Fillari-lehti 2/2018
   27. Fillari-lehti 1 2018
   28. Fillari-lehti 7/2017
   29. Fillari-lehti 6/2017
   30. Fillari-lehti 5/2017
   31. Fillari-lehti 4/2017
   32. Fillari-lehti 3/2017
   33. Fillari-lehti 2/2017
   34. Fillari-lehti 1 2017
   35. Fillari-lehti 7/2016
   36. Fillari-lehti 6/2016
   37. Fillari-lehti 5/2016
   38. Fillari-lehti 4/2016
   39. Fillari-lehti 3/2016
   40. Fillari-lehti 2/2016
   41. Fillari-lehti 1 2016
   42. Fillari-lehti 7/2015
   43. Fillari-lehti 6/2015
   44. Fillari-lehti 5/2015
   45. Fillari-lehti 4/2015
   46. Fillari-lehti 3/2015
   47. Fillari-lehti 2/2015
   48. Fillari-lehti 1 2015
   49. Fillari-lehti 7/2014
   50. Fillari-lehti 6/2014
   51. Fillari-lehti 5/2014
   52. Fillari-lehti 4/2014
   53. Fillari-lehti 3/2014
   54. Fillari-lehti 2/2014
   55. Fillari-lehti 1 2014
   56. Fillari-lehti 7/2013
   57. Fillari-lehti 6/2013
   58. Fillari-lehti 5/2013
   59. Fillari-lehti 4/2013
   60. Fillari-lehti 3/2013
   61. Fillari-lehti 2/2013
   62. Fillari-lehti 1 2013
   63. Fillari-lehti 7/2012
   64. Fillari-lehti 6/2012
   65. Fillari-lehti 5/2012
   66. Fillari-lehti 4/2012
   67. Fillari-lehti 3/2012
   68. Fillari-lehti 2/2012
   69. Fillari-lehti 1 2012
   70. Fillari-lehti 7/2011
   71. Fillari-lehti 6/2011
   72. Fillari-lehti 5/2011
   73. Fillari-lehti 4/2011
   74. Fillari-lehti 3/2011
   75. Fillari-lehti 2/2011
   76. Fillari-lehti 1 2011
   77. Fillari-lehti 7/2010
   78. Fillari-lehti 6/2010
   79. Fillari-lehti 5/2010
   80. Fillari-lehti 4/2010
   81. Fillari-lehti 3/2010
   82. Fillari-lehti 2/2010
   83. Fillari-lehti 1 2010
   84. Fillari-lehti 7/2009
   85. Fillari-lehti 6/2009
   86. Fillari-lehti 5/2009
   87. Fillari-lehti 4/2009
   88. Fillari-lehti 3/2009
   89. Fillari-lehti 2/2009
   90. Fillari-lehti 1 2009
   91. Fillari-lehti 7/2008
   92. Fillari-lehti 6/2008
   93. Fillari-lehti 5/2008
   94. Fillari-lehti 4/2008
   95. Fillari-lehti 3/2008
   96. Fillari-lehti 2/2008
   97. Fillari-lehti 1 2008
   98. Fillari-lehti 7/2007
   99. Fillari-lehti 6/2007
   100. Fillari-lehti 5/2007
   101. Fillari-lehti 4/2007
   102. Fillari-lehti 3/2007
   103. Fillari-lehti 2/2007
   104. Fillari-lehti 1 2007
  4. Digilehti
  5. Mediakortti
  6. Palaute
  7. Tilaus
 3. Palaute ja osoitteen muutos
 4. Tilaa
 5. Yhteystiedot
 6. Linkit
 7. Foorumi
 8. Tapahtumat
User Menu Search
Close

Potkupyöräily voi varhentaa pyöräilytaidon oppimisikää
Fillarin toimitus
/ Kategoriat: Tiedotteet

Potkupyöräily voi varhentaa pyöräilytaidon oppimisikää

Teksti: Jyväskylän yliopisto ja kuva Arto Laukkanen

Tasapainon ylläpitämistä helpottavat välineet voivat merkittävästi varhentaa pyöräilytaidon oppimisikää. Erityisesti potkupyörän käytön yleistyminen 2010-luvulta alkaen yhdistyy selvästi varhaistuneeseen pyöräilytaidon oppimisikään. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan pyöräilytaidon keskimääräinen oppimisikä on laskenut noin 1,5 ikävuodella 1950-luvulta 2010-luvulle.

Oppimisiän lasku pitkin 1950–2010-lukuja selittyi merkittävissä määrin pyöräilyn opettelussa käytetyllä ensivälineellä. Pyöräilytaidon opettelussa käytetty ensiväline on vaihtunut kahteen kertaan. Vielä 1950–1960-luvuilla pyöräilemään opeteltiin tyypillisesti tavallisella polkupyörällä ilman apuvälineitä. Apupyörien käyttö yleistyi vähitellen 1960-luvulta alkaen, ja 1980-luvulla 90 prosenttia tutkimukseen vastanneista oli opetellut pyöräilemään apupyörien turvin. Potkupyörät olivat vielä 2000-luvun alussa harvojen käytössä mutta yleistyivät sitten nopeasti.
– Potkupyörät korvasivat apupyörät yleisimpinä pyöräilyn ensivälineinä 2010-luvulla. Pyöräilytaito opittiin 2010-luvulla keskimäärin jo 4,5-vuotiaana, toteavat yliopistonlehtori Arto Laukkanen ja tutkijatohtori Elina Hasanen.

Pyöräilytaitoa opettavat nykyään yleisimmin molemmat vanhemmat – toisin oli ennen

Pyöräilytaidon oppimiseen mahdollisesti liittyviä tekijöitä selvitettiin tutkimuksessa myös opettamisen näkökulmasta. Vastaajat muistelivat, että 1950–1960-luvuilla pyöräilytaito opittiin tyypillisimmin itsekseen harjoittelemalla ja seuraavaksi yleisimmin isän opettamana. Molempien vanhempien osallistuminen pyöräilytaidon opettamiseen yleistyi 1980-luvulla. Tultaessa 2000-luvulle juuri kukaan ei ole enää opetellut pyöräilytaitoa itsekseen.
Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin pyöräilytaidon oppimisen fyysisiä ympäristöjä. Piha oli opettelun tärkein paikka kaikilla tarkastelluilla vuosikymmenillä. Muut pyöräilytaidon opettelun paikat ovat monipuolistuneet vuosikymmenten aikana yhtä jalkaa kaupungistumisen ja lasten rakennetun arkiympäristön tiivistymisen kanssa. Seuraaviksi yleisimmiksi oppimisympäristöiksi kerrottiin katu tai maantie sekä erilaiset jalkakäytävät ja pyörätiet. 2010-luvulla pihan jälkeen yleisin opettelun ympäristö oli jalkakäytävä tai yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.
– Hieman yllättäen taidon opettajilla ja opettelun paikoilla ei havaittu tilastollista yhteyttä pyöräilytaidon oppimisikään, huomauttaa Laukkanen.
– Tulokset vihjaavat, että asuinalueilta on tärkeää löytyä pikkulapsille ja heidän perheilleen sopivia, monenlaisia turvallisia opettelun paikkoja. Liikenneolosuhteissa tulee huomioida yhä pienemmät potku- ja polkupyöräilijät, Hasanen korostaa.
Jatkossa olisi tärkeää selvittää, kuinka varhainen pyöräilytaidon oppimisikä liittyy pyöräilyn yleisyyteen esimerkiksi koulumatkoilla. Tutkijaryhmä olettaa, että varhainen pyöräilyn oppimisikä voi selittää liikenteessä liikkumisen perustaitojen vahvistumista. Tämä mahdollistaa turvalliseksi koetun ja itsenäisen pyöräilyn varhaisemmalla iällä.
Kyselytutkimus oli osa Lissabonin yliopiston koordinoimaa L2Cycle-tutkimushanketta, jossa tarkastellaan pyöräilytaidon oppimiseen liittyviä tekijöitä kansainvälisesti noin kymmenessä maassa. Suomessa tutkimukseen osallistui 493 täysi-ikäistä henkilöä. Osallistujat arvioivat oman pyöräilytaitonsa lisäksi lapsensa osalta vastaavat tiedot. Yhteensä tutkimukseen sisältyi näin ollen 929 pyöräilytaidon tapausta.
Alkuperäinen artikkeli ”Pyöräilytaidon oppimista selittävät yksilö-, ympäristö- ja tehtävätason tekijät 1950–2010-luvuilla” julkaistiin Liikunta & Tiede -lehdessä syyskuussa 2021. Tutkimuksessa olivat mukana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta yliopistonlehtori Arto Laukkanen, tutkijatohtori Elina Hasanen sekä tutkija Pertti Matilainen.

Print
1097

No content

A problem occurred while loading content.

Edellinen Seuraava

 • All
 • Maantie
 • Maastopyöräily
 • Ratapyöräily
 • BMX
 • Enduro
 • Cyclocross
 • Trial
More

  No content

  A problem occurred while loading content.

  Edellinen Seuraava

  Facebook

  Fillarifoorumin uudet aiheet

  jalki.fi - uudet reitit

  Back To Top