DH Cup 3/99 20.6. Himos

Jokamiesluokka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Niemelä Mikko
Nybergh Marcus
Parikka Petri
Åstrand Marko
Kymäläinen Sami
Söderlund Pedro
Larsson Pasi
Asti Jani
-
MTBCF
-
-
-
-
TABC
-
2.08.0
2.11.0
2.17.9
2.27.3
2.33.6
2.34.4
2.41.1
5.24.5
M-14
1.
2.
3.
Grefberg Markus
Kven Teemu
Rauramaa Eero
MU
RKV
KouPs
1.59.9
2.24.6
8.43.6
M-16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lehikoinen Matti
Tuunainen Aku
Hirvonen Arttu
Pitkänen Jukka
Pouta Juha-Matti
Virta Vesa
Mustonen Mikko
Kannisto Mika
IK-32
HTMBC
MäntsU
MTBCF
-
VRL
MTBCF
IK-32
1.51.8
1.54.8
2.00.4
2.02.5
2.03.4
2.06.4
2.10.2
2.29.6
M-18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Malinen Visa
Lundqvist Niklas
Räsänen Tapio
Saranen Paavo
Haapoja Sampo
Rauramaa Maunu
Isokääntä Timo
Koivisto Juhana
Kokko Petteri
Lohiniva Pekka
Levo Jouni
Ojansivu Ilkka
Helin Harri
Mölsä Juha-Matti
Jokinen Mikko
Suonsilta Sampo
Nylund Tom
HMTBC
MTBCF
WLT Kuopio
MTBCF
SPP-56
KuopS
RaapS
Jyps
Kangki
OP-P
IK-32
OP-P
MTBCF
MTBCF
KangKi
MTBCF
MTBCF
1.52.2
1.53.1
1.53.6
1.55.122
1.55.13
1.55.155
1.55.16
1.55.81
1.55.84
1.56.2
1.56.7
2.00.2
2.03.133
2.03.142
2.07.1
2.14.5
2.23.5
Naiset
1.
2.
3.
4.
Repo Katja
Huoviala Hanna
Salokuusi Katri
Perälä Hanna
MTBCF
VRL
VRL
MTBCF
1.59.5
2.12.9
2.15.4
2.15.9
Miehet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Vesikko Jani
Laiho Antti-Pekka
Rouvinen Petri
Hoffgren Tommi
Aaltonen Ari
Hanhilahti Antti
Huoviala Juuso
Heinänen Olli
Heinonen Aleksi
Aula Tomi
Ruohola Tommi
Mörö Mikko
Hämäläinen Antti
Nykänen Rauli
Salokuusi Tero
Sammalisto Vesa
Kiviranta Marko
Paananen Aki
Karhumaa Jaakko
Kaajaluoma Jani
Miettinen Kalle
Leinonen Sami
Jalkanen Jouni
Anero Tommy
Takabe Juha
Snellman Jukka
Saalasti Sakari
Isomäki Antti
Åström Kari
Nurmi Harri
Kivistö Markus
Suomu Mika
KangKi
MTBCF
KorsKa
MTBCF
KangKi
MTBCF
VRL
KangKi
MTBCF
OP-P
RuskY
MTBCF
TaBC
MTBCF
VRL
KangKi
MTBCF
MTBCF
MTBCF
MTBCF
JäPy
MTBCF
MTBCF
MTBCF
MTBCF
MTBCF
MiPy
KouvPy
MTBCF
MTBCF
P-68
MTBCF
1.47.04
1.47.08
1.50.4
1.50.6
1.50.8
1.50.9
1.51.1
1.51.4
1.51.8
1.52.5
1.52.9
1.53.5
1.53.7
1.54.6
1.54.9
1.55.1
1.55.6
1.56.2
1.57.2
1.57.3
1.58.2
1.58.3
1.59.0
1.59.6
1.59.7
2.02.2
2.02.3
2.02.7
2.02.9
2.04.3
2.04.8
2.10.0